Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης - Γαλατά

  • Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 09:00
  • 2'

Ένταξη στο .....Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, του έργου «Βελτίωση
επαρχιακής οδού Δρυόπης - Γαλατά», από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

 

Επιτυχή κατάληξη είχε ηαίτηση χρηματοδότησης που κατέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για την χρηματοδότηση του μεγάλου έργου βελτίωσης
της επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) - Γαλατάς. Η αίτηση έγινε δεκτή
και το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακόπρόγραμμα «Αττική», γεγονός πολυσήμαντο που ανοίγει πλέον το δρόμο για την
άμεση υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου ασφαλούς προσβασιμότητας για την
Τροιζηνία, τον Πόρο και την Ύδρα, και την τόνωση της τουριστικής κίνησης.

Ο προϋπολογισμός τουέργου ανέρχεται σε 34.100.000 ευρώ και η ένταξη έγινε με την απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, με κωδικό MIS 379433.

Η αφετηρία του υπόμελέτη οδικού τμήματος εντοπίζεται στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Δρυόπης -
Γαλατά με την οδό προς τον οικισμό της Δρυόπης, ενώ το πέρας του βρίσκεται στην
είσοδο του Γαλατά στη συμβολή με την υπό μελέτη παράκαμψη του οικισμού. Σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ η οδός εντάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ,
με ταχύτητα μελέτης 60 χλμ/ώρα, εκτός από τα τμήματα όπου διέρχεται από
δομημένες περιοχές ή περιοχές με έντονο ανάγλυφο, στα οποία η ταχύτητα μελέτης
περιορίζεται στα 50 χλμ/ώρα. Η διατομή που θα εφαρμοστεί είναι τύπου β2, δηλαδή
ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, συνολικού πλάτους
οδοστρώματος 8,0 μ.Ιδιαίτερα στα οδικάτμήματα όπου η χάραξη γειτνιάζει με τον υγροβιότοπο της Ψήφτας και τον
Αρχαιολογικό χώρο της Τροιζήνας, κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή μιας πιο
περιορισμένου πλάτους διατομής, ώστε να μη θιγούν οι δύο ευαίσθητες περιοχές.
Περιορισμός στο εύρος κατάληψης του οδοστρώματος εφαρμόσθηκε και εντός των
κατοικημένων περιοχών, λόγω της παρόδιας δόμησης αλλά και της ανάγκης ανάπτυξης
πεζοδρομίων για την εξυπηρέτηση των πεζών μετακινήσεων. Κατά μήκος της οδού
προβλέπεται ο επανασχεδιασμός δέκα ισόπεδων κόμβων για την εξυπηρέτηση των γύρω
οικισμών και η κατασκευή δύο νέων γεφυρών για τη διέλευση ρεμάτων της περιοχής.

Για την αντιπλημμυρικήπροστασία του δρόμου απαιτείται σε ορισμένα τμήματά του η κατασκευή υπόγειου
δικτύου αγωγών ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και τις αντίστοιχες
διατάξεις έργων υδροσυλλογής, καθώς επίσης και η κατασκευή 30 εγκάρσιων οχετών,
ορισμένοι εκ των οποίων αποτελούν επέκταση ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών
οι οποίοι κρίνονται ανεπαρκείς. Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την
υλοποίηση του έργου περιορίζονται σε μικρές ζώνες αδόμητης έκτασης εκατέρωθεν
της υφιστάμενης οδού, ανέρχονται στο σύνολό τους σε 77 στρέμματα περίπου, η
δαπάνη τους είναι επιλέξιμη και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική χρηματοδότηση
του έργου.Μετά από την θετικήαυτή εξέλιξη, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:«Εξασφαλίσαμε τηχρηματοδότηση ενός ακόμα μεγάλου και πολυσήμαντου έργου υποδομής για την
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων και ξεκινάμε άμεσα τις διαδικασίες δημοπράτησής του.Με το έργο αυτό διευκολύνεται
η ασφαλής και πιο γρήγορη πρόσβαση στην ευρύτερη Τροιζηνία, τον Πόρο, αλλά και
την Ύδρα, σε μια εποχή που οι θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο δεν επαρκούν αλλά
βαίνουν μειούμενες απειλώντας την τουριστική ανάπτυξη όλης της περιοχής.Η απόφαση για την
χρηματοδότηση ενός έργου τέτοιας χρησιμότητας, δείχνει στην πράξη ότι το μήνυμα
του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού «με έργο πάμε μπροστά», έχει
αντίκρισμα αλήθειας και δικαιώνει την απόφασή μας να κινηθούμε με συνέπεια για τη
δημιουργία έργων υποδομών που θα αναβαθμίσουν τις περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων, βελτιώνοντας τη ζωή των κατοίκων και αναβαθμίζοντας στην πράξη
το τουριστικό προϊόν.Υλοποιούμε έργα ουσίαςκαι δράσεις αιχμής, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των
μικρών μας πατρίδων, με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη
βιτρίνα. Με συνέργειες και αποφασιστική δράση, ξεκινάμε ένα ακόμα έργο ζωής που
θα δώσει στην ευρύτερη Ποροτροιζηνία μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης,
αλλάζοντας τη ροή των πραγμάτων».