Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022

Κατανομή ποσού στον Δήμο Ύδρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

  • Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 17:54
  • 1'

 

 

Το ποσό των 18.000 ευρώ θα πιστωθεί στον Δήμο Ύδρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ).

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Ύδρας θα μπορεί να χρημοτοδοτήσει στο πλαίσιο του ως άνω χρηματικού ποσού, μεταξύ άλλων προληπτικό καθαρισμό βλάστησης και απομάκρυνση αυτής, για τη μείωση κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν σε αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, ενίσχυση εθελοντικών δράσεων, αλλά και εξοπλισμό (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι), λειτουργικά έξοδα κ.α.