Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημοπρατήθηκε το έργο επισκευής και συντήρησης του Α’ Δημοτικού. Ποιες οι εργασίες και ο χρόνος παράδοσης

Έγινε χθες η δημοπράτηση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας», συνολικού προϋπολογισμού 180.000 Ευρώ με χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Αναλυτικά αντικείμενο του έργου είναι:

Η αντικατάσταση θυρών και παραθύρων, συντήρηση λιθοδομής και χρωματισμοί κτηρίου.

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου, βάσει της τεχνικής μελέτης, καθώς και οι επεµβάσεις στο κτήριο αφορούν τις κάτωθι εργασίες:
• Αντικατάσταση πετσώµατος, υγροµόνωσης και κεραµιδιών στέγης και τοποθέτηση µόνωσης
• Κατασκευή περιµετρικών και κατακόρυφων υδρορροών στέγης
• Έλεγχος αρµολογηµάτων και φέρουσας τοιχοποιίας, κατά τόπους επισκευές και αποκατάσταση αρµολογηµάτων στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου

• Επισκευή - αντικατάσταση των ξύλινων ψευδοροφών των αιθουσών και άλλων βοηθητικών χώρων
• Μικροεπισκευές στους τοίχους και τις οροφές του υπογείου χώρου
• Φρεσκάρισµα των χρωµατισµών (τοίχοι – οροφές) όλων των χώρων
• Ανακαίνιση των WC του υπαίθριου χώρου
• Αντικατάσταση ξύλινων παραθύρων κτηρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Σχετικά Άρθρα