Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τοποθέτηση διχτυού προστασίας στη Σπηλιά

Σε λίγες μέρες θα τοποθετηθεί δίχτυ προστασίας στη θέση ΣΠΗΛΙΑ, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων από το συγκεκριμένο σημείο.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Λιμενικού ταμείου, θα εγκατασταθεί ενισχυμένο δίχτυ προστασίας 5Χ9μ. στο επάνω μέρος της "Σπηλιάς" όπου υπάρχει το άνοιγμα (τρύπα).