Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022

Ποιες οι εργασίες στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος σε Άγιο Κων/νο και Καλά Πηγάδια

  • Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 21:18
  • 1'

Mε τη δημοπράτηση του έργου του Δήμου Ύδρας, «Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών πόσιμου ύδατος», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, οι εργασίες που προβλέπονται είναι η επισκευή των δεξαμενών ύδρευσης στις θέσεις «Άγιος Κωνσταντίνος» και «Καλά Πηγάδια» με μερική ανακατασκευή των πλακών οροφής.

Πιο συγκεκριμένα στις δύο δεξαμενές παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα στατικότητας με αποσάθρωση του σκυροδέματος, κυρίως των πλακών οροφής, και η αποκατάστασή τους απαιτεί δυσανάλογα υψηλό κόστος λόγω ουσιαστικά και της δυσχέρειας προσέγγισης των κατάλληλων μηχανημάτων εντός των δεξαμενών. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η μέθοδος καθαίρεσης και επανακατασκευής των πλακών οροφής και των δύο δεξαμενών και παράλληλα η επισκευή των λοιπών φερόντων στοιχείων (τοίχοι, δάπεδα, κολώνες κ.λ.π.).
Τέλος θα γίνει νέα υγρομόνωση όλων των επιφανειών των δεξαμενών εσωτερικά με επαλειφόμενο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, από την ημέρα του ορισμού Επιβλέποντος μηχανικού από την Διευθύνουσα Yπηρεσία.