Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη για πρόσληψη 144 μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ 81 Δήμων - Μεταξύ αυτών μία θέση στον Δήμο Ύδρας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη προς δημοσίευση από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 7Κ/2021 που αφορά στην πρόσληψη 144 μόνιμων υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 81 Δήμων. 

Από τις 144 θέσεις:

- οι 59 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

- οι 32 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

- οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην προκήρυξη την κατανομή των θέσεων ανά ΚΕΠ, πόσες αφορούν ειδικές κατηγορίες (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με ποσοστό αναπηρίας), καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση.

Η ακριβής προθεσμία και διαδικασία αποστολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της Προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ.

Οι 144 μόνιμες προσλήψεις γίνονται σε ΚΕΠ των εξής Δήμων της Χώρας

Για την Ύδρα ανοίγει μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την προκήρυξη εδώ