Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Επιστολή διαμαρτυρίας από τον Δήμαρχο Ύδρας Γ. Κουκουδάκη για φερόμενες δασικές εκτάσεις στην προανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης

  • Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023 12:00
  • 2'

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει, όπου στην προανάρτηση του Κτηματολογίου, ορισμένα ακίνητα εντός ορίου του οικισμού της Ύδρας φαίνονται ως δασικές εκτάσεις.


logo dimou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 17 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 3486


ΠΡΟΣ

-ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

-Ανάδοχο Κτηματογράφησης Δήμου Ύδρας

-Δασαρχείο Πόρου

-Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού

-Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

-Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

-Γενική Γραμματεία Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού


 

Κοινοποίηση:

-Γραφείο Πρωθυπουργού

-κκ Βουλευτές Α Πειραιώς

-Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής

-Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 

Θέμα: Διαμαρτυρία σχετικά με φερόμενες δασικές εκτάσεις εντός του οικισμού της Ύδρας κατά την προανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Δήμου Ύδρας

Την 2/10/2023 ξεκίνησε η προανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης του Δήμου Ύδρας. Έκτοτε, ο Δήμος μας γίνεται αποδέκτης διαμαρτυριών ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα, κείμενα εντός του ορίου του οικισμού της Ύδρας, είτε οικόπεδα, είτε ακόμη και οικίες δομημένες με νόμιμες οικοδομικές άδειες ή νομίμως υφιστάμενες, εμφαίνονται στα στοιχεία της προανάρτησης ως δασικές εκτάσεις, ανήκουσες στο ελληνικό δημόσιο.

Το γεγονός αυτό είναι παράλογο, καθώς ουδέποτε έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο πράξη χαρακτηρισμού των εκτάσεων αυτών ως δασικών, δεν περιλαμβάνονται στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά ούτε καν στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. Έτσι, οι διοικούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυσμενείς συνέπειες χαρακτηρισμού των ακινήτων τους ως δασικών εκτάσεων, χωρίς να έχει εκδοθεί εις βάρος τους κάποια διοικητική πράξη.

Η αδικία έναντι των διοικουμένων επιτείνεται ακόμη περισσότερο, καθώς τα ακίνητά τους αντιμετωπίζονταν πάντοτε από το ελληνικό δημόσιο ως εντός ορίου οικισμού, με αυξημένη αντικειμενική αξία και φορολόγηση. Αντιμετωπίζονταν επίσης ως εντός ορίου οικισμού από τις εκάστοτε αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίες χρησιμοποιούσαν για πλέον των 50 ετών την πολυγωνική γραμμή του ορίου του έτους 1966 προς έκδοση οικοδομικών αδειών.

Το ανωτέρω πρόβλημα προκύπτει, πέραν λόγω του υπερβάλλοντος ζήλου της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας να δηλώσει όλα αυτά τα εντός ορίου οικισμού ακίνητα ως δασικά, και από το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν έχουν θεσμοθετήσει το όριο του οικισμού της Ύδρας. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι ήδη από το έτος 2005 ο Δήμος Ύδρας έχει ξεκινήσει προσπάθεια οριοθέτησης του οικισμού. Μάλιστα, ενώ ήδη από 29/3/2017, μετά από πολυάριθμες συνεδριάσεις, έχει σταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού η από 17/2/2017 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), μετά πάροδο 6 και πλέον ετών από την κατάθεση του φακέλου οριοθέτησης του οικισμού στη Γραμματεία του Κ.Α.Σ. και 17 ολοκλήρων ετών από την έναρξη των προσπαθειών του Δήμου Ύδρας, δεν έχει εκδοθεί ακόμη το σχετικό κανονιστικό διάταγμα για την οριοθέτηση του οικισμού της Ύδρας, παρά και το σχετικό πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (υπ’ αριθμ. 391/Α/2013).

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ύδρα είναι και πάλι δέσμιοι και αδικούνται κατάφωρα εξαιτίας της αδυναμίας της Διοίκησης να θεσπίσει σαφές πλαίσιο προστασίας του οικισμού και της ιδιοκτησίας τους. Εξαιτίας της αδιαφορίας των συναρμόδιων φορέων και της αδυναμίας της Διοίκησης να λειτουργήσει κατά τρόπο ενιαίο, για ακόμη μια φορά οι υπερβολικά φορολογούμενες ιδιοκτησίες τους αντιμετωπίζουν ζήτημα μείωσης της αξίας τους, αλλά και οι διοικούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αδικαιολόγητης αποστέρησης της περιουσίας τους. Τα ζητήματα αυτά, όπως γίνεται αντιληπτό, εγείρουν θέματα αποζημιώσεων των διοικουμένων κατά του ελληνικού δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε μετ’ επιτάσεως να επιληφθείτε του θέματος και να διορθώσετε την ανωτέρω αδικία εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων στην Ύδρα, έκαστος φορέας κατά την αρμοδιότητά του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

Γεώργιος Κουκουδάκης