Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Λιμεναρχείο Ύδρας | Ενεργοποίηση πεδίου βολής ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ για τη διεξαγωγή άσκησης βολών

  • Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 13:58
  • 1'

Aνακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας για την ενεργοποίηση της θαλάσσιας περιοχής, πεδίο Βολής ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ Ύδρας, για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων.


Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

17-01-2024 από ώρα 14:00 έως την 18-01-2023 ώρα 00:01, ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Βελοπούλα για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 05’Α 2.

φ=37ο 12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 05’Α

velopoula

Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. 3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Η ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Πλωτάρχης Λ.Σ.(Ν) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία