Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Το ποσό των 18.000 ευρώ έλαβε ο Δήμος Ύδρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

  • Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 20:50
  • 1'

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία κ.α.

Την πίστωση του ποσού των 18.000€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 αποδέχτηκε ο Δήμος Ύδρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Το εν λόγω ποσό εντάσσει ο Δήμος Ύδρας στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

Περιμένουμε από τον Δήμο Ύδρας να προβεί στις ακόλουθες δράσεις όπως περιγράφονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και είχαμε δημοσιεύσει στις 6 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα:

-Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις κ.ο.κ.) αρμοδιότητας των Δήμων.

-Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.

-Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους, καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

-Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου από τους Δήμους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

-Υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

-Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.

-Θέματα εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.)

-Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.ο.κ.)

-Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.