Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Αυτή τη φορά για τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν σε μία εβδομάδα.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ