Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Αυτή τη φορά για τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν σε μία εβδομάδα.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ