Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Αυτή τη φορά για τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν σε μία εβδομάδα.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ