Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Mόνο 1 στους 10 εργαζόμενους διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες AI

  • Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 14:16
  • 2'

Σοβαρό έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων, ικανό να τινάξει στον αέρα την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, παρατηρείται διεθνώς σε τομείς, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε πρώτη ζήτηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη εφαρμογών, αν και έχουν μεγάλη ζήτηση, συγκαταλέγονται στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες δεξιότητες.

Οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης κατατάσσονται μεταξύ των τριών κορυφαίων digital skills από το 25% των εργαζομένων παγκοσμίως, ενώ η σημασία τους αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρά τη σημασία της για τις δεξιότητες του μέλλοντος, μόνο 1 στους 10 εργαζόμενους δηλώνει ότι ο καθημερινός του ρόλος περιλαμβάνει σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και στον κλάδο της τεχνολογίας, λιγότερο από το 1/3 των εργαζομένων (27%) χρησιμοποιεί δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του ρόλου του. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι επικεφαλής παρατηρούν, επίσης, ότι οι δεξιότητες ασφάλειας δεδομένων (60%), ηθικής τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης (58%) και προγραμματισμού (57%) θα γίνουν όλο και πιο σημαντικές στον εργασιακό χώρο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, με το 97% των εργαζομένων παγκοσμίως να πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, στη στρατηγική ανάπτυξης των εργαζομένων τους.

Αναντιστοιχία

Το 84% των ερωτηθέντων - σύμφωνα με την έρευνα - θεωρεί τις δεξιότητες πιο σημαντικές από τα πτυχία στην αναζήτηση εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που προτιμούν οι εταιρείες και εκείνων που χρησιμοποιούνται από τα στελέχη.

Ενώ 4 στους 5 εργαζόμενους, παγκοσμίως, αναφέρουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες εντάσσονται στην καθημερινή επαγγελματική τους ενασχόληση, λίγοι χρησιμοποιούν κάτι περισσότερο από email, άμεσα μηνύματα, ψηφιακή διαχείριση ή ψηφιακό project management.

Σύμφωνα με νέα έρευνα ψηφιακών δεξιοτήτων της Salesforce, η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους σε 11 χώρες, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι ενθουσιασμένοι με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και εκφράζουν την επιθυμία να επιμορφωθούν σε αυτές.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των εργαζομένων (58%) δηλώνει ενθουσιασμένη στην προοπτική χρήσης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ενώ το 42% ανησυχεί για την αντικατάστασή του από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό συμβαδίζει με τα σχέδια των διευθυντικών στελεχών, καθώς το 67% εξετάζει τρόπους χρήσης της γενετικής ΤΝ.

Τα καλά νέα είναι ότι οι εταιρείες, που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αναδυόμενες τεχνολογικές δεξιότητες, ευνοούνται, καθώς και οι εργαζόμενοι εκφράζουν αντίστοιχη επιθυμία, με 9 στους 10 να πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξή τους.

Προσλήψεις και δεξιότητες

Η αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών και προσφοράς παρατηρείται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία τo 82% των επικεφαλής των επιχειρήσεων θεωρεί τις δεξιότητες τον πιο σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων. Μόνο το 18% δίνει προτεραιότητα στους τίτλους σπουδών.

H παραμονή των εργαζόμενων ως επιχειρηματικό όφελος των προσλήψεων βάσει δεξιοτήτων (56%), η αυξημένη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού (48%) και η ανταλλαγή γνώσεων (46%) αναφέρονται ως τα κορυφαία οφέλη της πρόσληψης βάσει δεξιοτήτων.

Τα διευθυντικά στελέχη πιστεύουν, επίσης, ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα (47%), καλύτερη ομαδική απόδοση (43%) και βελτιωμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (40%).

Ως τα σημαντικότερα soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες), θεωρούνται οι δεξιότητες πελατειακών σχέσεων (53%), οι ηγετικές (51%) και οι δημιουργικές δεξιότητες (56%).

sepe.gr