Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Γιάννης Λαουτάρης - Πρώτο βραβείο “In Recognition of Outstanding Scientific Work”, για την πρώτη ιστορικά εφαρμογή άσκησης με σημαντικά οφέλη σε ασθενείς με LVAD

  • Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 20:35
  • 1'

Ο Υδραίος Γιάννης Λαουτάρης εργάζεται ως φυσικοθεραπευτής στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ), από το 1995 μέχρι σήμερα. Παράλληλα με το κλινικό του έργο, έχει ασχοληθεί με την έρευνα στον τομέα της φυσικής αποκατάστασης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και ασθενών με μηχανική υποστήριξη κυκλοφορίας (Left Ventricular Assist Device / LVAD) ως γέφυρα προς μεταμόσχευση καρδιάς.

Η «ιστορία» του αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων άσκησης, όπως είναι η άσκηση των αναπνευστικών μυών για την αντιμετώπιση της δύσπνοιας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Τα αποτελέσματα των μελετών του στο ΩΚΚ έδειξαν σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αερόβιας ικανότητας αυτών των ασθενών και αποτέλεσαν τη βάση για την ένταξη αυτής της μεθόδου άσκησης στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Πρόσφατα, εισήγαγε την καινοτόμο «υπόθεση της τριπλής άσκησης» (aerobic/ resistance/ inspiratory [ARIS] training hypothesis) ως το ιδανικό πρόγραμμα άσκησης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Ανέλαβε τον συντονισμό της πανευρωπαϊκής μελέτης ARISTOS-HF, με συντονιστικό κέντρο το ΩΚΚ, η οποία διερεύνησε την παραπάνω υπόθεση και ανέδειξε τα σημαντικά κλινικά οφέλη του «τριπλού προγράμματος άσκησης ARIS», με αποτέλεσμα το πρόγραμμα άσκησης ARIS να υιοθετείται σήμερα από διάφορα ευρωπαϊκά καρδιολογικά κέντρα.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία απένειμε στον Γιάννη Λαουτάρη το 1ο βραβείο, “In Recognition of Outstanding Scientific Work”, για την πρώτη ιστορικά εφαρμογή άσκησης με σημαντικά οφέλη σε ασθενείς με LVAD, ενώ η επιστημονική του δραστηριότητα έχει επίσης βραβευτεί από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας και το Ίδρυμα Ωνάση.

Μελλοντικοί στόχοι του Γιάννη Λαουτάρη είναι η μελέτη και η εφαρμογή του προγράμματος ARIS σε ειδικούς κλινικούς πληθυσμούς, όπως σε ασθενείς με LVAD και Μεταμόσχευση Καρδιάς, αλλά και η καθολική εφαρμογή των προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης σε ασθενείς με καρδιοαγγειακά νοσήματα. Η «ιστορία» του δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη συμβολή του Θανάση Δρίτσα, Αναπληρωτή Διευθυντή στο Τμήμα Καρδιολογίας και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Δοκιμασιών Κόπωσης του ΩΚΚ, του Καθηγητή Καρδιολογίας Διονύση Φ. Κόκκινου και του Σταμάτη Αδαμόπουλου, Διευθυντή Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων – Μηχανικής Υποστήριξης του ΩΚΚ, καθώς και άλλων, επίσης αγαπητών συνεργατών.