Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Ναυτιλίας θα λάβουν οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

  • Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023 19:39
  • 1'

Τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους σπουδαστές και σπουδάστριες που φοιτούν στις παρακάτω Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΜΗΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΣΥΡΟΥΧΙΟΥ-ΥΔΡΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την υποστήριξη αυτών ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Απόφαση 2232.14-11/70031/2023/2023 η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Α.Ε.Ν.

Το ύψος του ποσού οικονομικής ενίσχυσης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν. ορίζεται στα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400€) ανά σπουδαστή/τρια, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι σπουδαστές/τριες που αιτούνται χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα παραστατικά-δικαιολογητικά στην Α.Ε.Ν. φοίτησής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο ΦΕΚ