Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020

Η Ένωση Ξενοδόχων Ύδρας ενημερώνει για τις εξαιρέσεις του νέου ειδικού φόρου διαμονής

  • Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 22:58
  • 1'

Βάσει των διατάξεων του νόμου 4389/2016 (άρθρο 53) σχετικά με το νέο «Φόρο Διαμονής», τα «Παραδοσιακά Καταλύματα» σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους, εξαιρούνται του ειδικού νέου φόρου διαμονής.

Η Ένωση Ξενοδόχων Ύδρας ενημερώνει τα μέλη της ότι στον φόρο υπόκεινται μόνο τα «Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου» και τα «Ξενοδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων», της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), (τα «Παραδοσιακά Ξενοδοχειακά Καταλύματα» είναι στην υποπερίπτωση στ´ που δεν περιλήφθηκε στον Νόμο ). Η παραπάνω διαδικασία έχει αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου του 2018.