Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Μονόδρομος η πιστοποίηση αειφορίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις

  • Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023 23:02
  • 2'

Μονόδρομο αποτελεί για όλες τους τουριστικές επιχειρήσεις η πιστοποίηση λειτουργίας τους με όρους βιωσιμότητας όπως εκτιμά ο διευθυντής στην περιφέρεια Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council -GSTC),  Δρ. Γιάννης Παππάς.
Μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα "Περιβαλλοντική βιωσιμότητα & καλές πρακτικές ελληνικών ξενοδοχείων" ,στην 1η Διεθνή Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, Forward Green (FG Expo) που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη,  ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι η παγκόσμια τάση για τον τουρισμό αφορά στα βιώσιμα ταξίδια αλλά και στην εύρεση καταλυμάτων με πιστοποίηση βιωσιμότητας. 

«Και η βιωσιμότητα έχει να κάνει κυρίως με την ενέργεια, τα απόβλητα, το νερό και την εφοδιαστική αλυσίδα» εξήγησε υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει έντονη η τάση στην αναζήτηση καταλυμάτων, να υπάρχει πιστοποίηση βιωσιμότητας από ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο.
Στο «Green Key» αναφέρθηκε από την πλευρά της η Σταματίνα Συρίγου από την Ελληνική Εταιρία προστασίας της Φύσης. 
«Το Green Key είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένοι οικολογικό σήμα ποιότητας που προάγει τον αειφόρο τουρισμό στη χώρα μας και ήδη το έχουν 540 επιχειρήσεις στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.   Τι είναι η πιστοποίηση αειφορίας

Η πιστοποίηση αειφορίας για τουριστικές επιχειρήσεις είναι μια διαδικασία με την οποία μια επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο υποβάλλεται σε αξιολόγηση για να προσδιοριστεί το επίπεδο αειφορίας και περιβαλλοντικής ευθύνης της. Περιλαμβάνει αξιολόγηση των πρακτικών, των πολιτικών και των λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα που έχουν καθοριστεί από αναγνωρισμένους φορείς ή οργανισμούς πιστοποίησης.

Σκοπός της πιστοποίησης αειφορίας είναι η προώθηση και η αναγνώριση τουριστικών επιχειρήσεων που δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμες πρακτικές και ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, τα τοπικά μέρη και την πολιτιστική κληρονομιά. Η πιστοποίηση παρέχει μια ανεξάρτητη επαλήθευση ότι μια επιχείρηση λειτουργεί με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη φήμη της και να προσελκύσει ταξιδιώτες με περιβαλλοντική συνείδηση.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα για την πιστοποίηση αειφορίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα πιστοποίησης ή τον οργανισμό που εμπλέκεται. Ωστόσο, οι κοινοί τομείς αξιολόγησης συχνά περιλαμβάνουν:

Περιβαλλοντική διαχείριση: Αξιολόγηση των προσπαθειών της επιχείρησης για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, της παραγωγής αποβλήτων και της ρύπανσης. Αυτό περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση αποβλήτων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις: Αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων της επιχείρησης με τις τοπικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απασχόλησης, της υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των τεχνιτών, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σεβασμού των τοπικών εθίμων και παραδόσεων.

Οικονομικά οφέλη: Αξιολόγηση της συμβολής της επιχείρησης στην τοπική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των δίκαιων μισθών και της υποστήριξης των τοπικών καταστημάτων.

Διατήρηση και βιοποικιλότητα: Αξιολόγηση της δέσμευσης της επιχείρησης για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής μέσω βιώσιμων πρακτικών και πρωτοβουλιών.

Τα προγράμματα πιστοποίησης μπορεί να προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα ή βαθμίδες πιστοποίησης ανάλογα με το βαθμό στον οποίο μια επιχείρηση πληροί τα κριτήρια αειφορίας. Μετά την πιστοποίηση, οι επιχειρήσεις μπορούν να εμφανίζουν το λογότυπο ή την ετικέτα πιστοποίησης για να ενημερώνουν τους πελάτες ότι έχουν αναγνωριστεί ανεξάρτητα για τις βιώσιμες πρακτικές τους.

Παραδείγματα γνωστών προγραμμάτων πιστοποίησης αειφορίας στον τουριστικό κλάδο είναι τα κριτήρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), το EarthCheck, το Green Key και το LEED for Hospitality. Κάθε πρόγραμμα έχει το δικό του σύνολο προτύπων και απαιτήσεων, αλλά όλα μοιράζονται τον κοινό στόχο της προώθησης βιώσιμων τουριστικών πρακτικών και της βοήθειας των ταξιδιωτών να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.