Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

ΙΑΜΥ | Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τελικού συνεδρίου του έργου “SAVEWOODENBOATS”

  • Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 18:09
  • 1'

wood0923Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τελικού συνεδρίου του έργου “SAVEWOODENBOATS” το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας από 25 έως 26 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Έργο SAVEWOODENBOATS με τίτλο: «ΔΙΑΣΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ AR/VR», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε συνεργασία 5 εταίρων.
Περισσότερα εδώ