Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Αλλαγές στον ορισμό αντιμισθιών Αντιδημάρχων

  • Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013 10:32
  • 1'

Αλλαγές στον ορισμό αντιμισθιών των Αντιδημάρχων προέκυψαν, αφού Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, περιγράφει ότι οι συνταξιούχοι που ορίζονται ως αντιδήμαρχοι, δεν μπορούν να εισπράττουν και την αντιμισθία και την σύνταξή τους και πρέπει να επιλέγουν ανάμεσα στους δύο μισθούς.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σωτηρόπουλος, με επιστολή του προς το Δήμο, παραιτήθηκε από την αντιμισθία και προτίμησε να λαμβάνει την σύνταξή του.

Με νέα Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκε ο Αναστάσιος Σωτηρόπουλος Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία και η Λουκία Λούλου με αντιμισθία.

 

Ακολουθεί παρακάτω σε αρχείο orismos.PDF η απόφαση του Δημάρχου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ