Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Τα έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

  • Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 17:15
  • 1'

Έργα που έγιναν μέσα στο 2012 αλλά και όσα έχουν δρομολογηθεί.

Τα έργα που έγιναν μέσα στο 2012, αυτά που είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης αλλά και όσα έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται προς θεώρηση και αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρουσιάζονται αναλυτικά με χρήσιμα στοιχεία που μας δίνει ο Πρόεδρος του ΔΛΤΥ Αθανάσιος Μερτζάνης

Περισσότερα στην έντυπη μορφή της "ΦτΥ"