Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για ανακύκλωση την Τρίτη 21 Ιουλίου από τον Δήμο Ύδρας

  • Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 09:16
  • 1'

Ο Δήμος Ύδρας σε συνεργασία με τις εταιρείες ARGOIL και ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕ οργανώνει την Τρίτη 21 Ιουλίου συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια, μούργες, λίπη, κλπ).

Το χρησιμοποιούμενα μαγειρικά έλαια μπορούν να αποτελέσουν «πρώτη ύλη» για ανακύκλωση. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψήτους δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο αποχετευτικό σύστημα, στη συλλογή των απορριμμάτων και κατ΄επέκταση στο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης του νησιού μας, μπορούν κατά την παραπάνω ημερομηνία να παραδίδουν στο Φ/Γ πλοίο «ΓΕΩΡΓΙΑ Μ» τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που έχουν συλλέξει.

Με τη συλλογή και τη σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος της διάθεσής τους και τελικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Ύδρας όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιάννης Μπελεγρής στηρίζει, ενισχύει και θα προάγει κάθε προσπάθεια που δείχνει σεβασμό στο περιβάλλον.