Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Έως 31 Ιουλίου οι απευθείας μισθώσεις παραλιών από τους δήμους

  • Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 21:15
  • 1'

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται προηγοούμενη ΚΥΑ (υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020) για τους όρους,  τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας. Συγκεκριμένα με τροποποιείται η παρ. α του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020.

Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864), 56468ΕΞ2020/ 5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) κοινές υπουργικές αποφάσεις.