Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει στις 23 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 18:49
  • 1'

Δύο τακτικές συνεδρίασεις θα πραγματοποιηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 23η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 & στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης έκτασης για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης έκτασης για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Νήσου Ύδρας».

3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Ύδρας.

4. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας για το έτος 2023 .

5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας για το έτος 2023.

6. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας για το έτος 2023.

Και στις 19:00

Α. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας για το έτος 2023

Β. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Ύδρας για το έτος 2023

Έξοδος Στην Ύδρα