Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

Δωρεά στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας

  • Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 17:48
  • 1'

anaplous

Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Όταν κοιτάζω με σεβασμό το παρελθόν, η Μνήμη λαμβάνει χαρακτήρα Ιστορικού Ενεστώτα. Τέτοια είναι η οπτική, κάθε φορά που ανατρέχω σε κάθε μορφής αρχεία, και, μόνο μέσα από αυτήν την προσέγγιση, η ανάγνωση προσφέρει την αίσθηση της αιώνιας, σε αυτήν τη ζωή, νεότητας.

Ίσως, επιπλέον, μέσα από τέτοιες διαδρομές, το 1926, έτος των Εγκαινίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης των Αθηνών, μεταγενέστερο, κατά οκτώ χρόνια, από το 1918, έτος της Ιδρύσεως του Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου της Ύδρας, να απέχει ελαχιστότατα από το 2021, έτος μεταγενέστερο, κατά διακόσια χρόνια, από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Ίσως, ακόμη, οι ες αεί δωρεές να ασφαλίζουν εκείνο τον κίνδυνο της λήθης, η οποία, λόγω της φθαρτής σύστασής της, συμβαδίζει με τον φθαρτό ανθρώπινο βίο. Πόσω, δε, μάλλον, όταν η προσφορά αγκαλιάζεται σε τόπους όπου η φήμη διαδράμει χρόνους πολλούς, δωρεά Ηρώων.

Στην μνήμη του Γεωργίου Σταυρινάκη, γιου του Νικήτα και της Μαρίας, το γένος Λαμπρικίδου, και της συζύγου του, Ευαγγελίας, κόρης του Γεωργίου Αντωνιάδη και της Αρχοντίας, το γένος Χατζηαδάμ, από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, θείων της μητέρας της Βασιλείας Στ. Κατσάνη, πολύ μικρής επιχειρηματία, ιδρυτού και διευθύνουσας συμβούλου της ΑΝΑΠΛΟΥΣ.

www.anaplous.net

http://www.iamy.gr/

gennadios1

gennadeios2