Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Υποτροφία Νικολάου Κρήτσκη: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  • Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 11:06
  • 1'

Άνοιξε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη σε έναν (1) καταγόμενο από την Ύδρα που αφορά σε ανάδειξη υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α.

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε πέντε (05) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής:

α) Δύο (02) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου. β) Μία υποτροφία σε καταγόμενους από τις Σπέτσες. γ) Μία (01) υποτροφία σε καταγόμενους από την Ύδρα. δ) Μία (01) υποτροφία σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.

Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 10 Μαΐου 2023.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 έως και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Περισσότερα εδώ