Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο απoτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ θα παραδοθεί στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού.

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ