Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Σαν Τζόρτζι: Νέες ερωτήσεις του Κ. Κατσαφάδου προς τον Υπουργό για διόρθωση των ορίων

  • Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016 00:01
  • 3'

 

Σε τέσσερις νέες ερωτήσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προέβη ο Βουλευτής Α΄Πειραιά και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος. Πιο συγκεκριμένα,  την υπαγωγή της νησίδας «Άγιος Γεώργιος» στο Δήμο Ύδρας που φέρεται εσφαλμένα να ανήκει στο Δήμο Λαυρεωτικής και τη διόρθωση των διοικητικών ορίων της, ζητεί με ερώτησή του στους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος.

 

Όπως τονίζει ο Βουλευτής, σε προγενέστερη ερώτησή του, το Υπουργείο σε απάντησή του επιβεβαίωνε ότι η βραχονησίδα «Άγιος Γεώργιος» υπάγεται στην Ύδρα από τη σύσταση του Δήμου έως σήμερα βάσει νομοθεσίας, ενώ και η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε απάντηση επιστολής του Βουλευτή, σημείωνε πως «οι διαδικασίες καθορισμού των αυτοτελών οικισμών των δήμων της χώρας διεξάγονται με βάση την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί απογραφών (ΠΔ 168/2008, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για τις ανάγκες των Απογραφών. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν κριτήριο καθορισμού ή μεταβολής των διοικητικών ορίων των δήμων. Ο καθορισμός των διοικητικών ορίων των δήμων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ».
Παρόλα αυτά, όπως τονίζει ο Βουλευτής, η νησίδα στην τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 εντάσσεται στο Δήμο Λαυρεωτικής.
Ο κ. Κατσαφάδος ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν προτίθενται να διορθώσουν την τελευταία απογραφή του 2011 που εντάσσει τη νησίδα στο Λαύριο, αλλά και την ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840 (ΦΕΚ 3497/Β/29-12-2014), όσον αφορά την μεθοδολογία επιμερισμού του ειδικού τέλους από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές, ώστε τα διοικητικά όρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων να προκύπτουν από τα στοιχεία που θα παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο Υπουργείο για την διάθεση των διοικητικών ορίων της χώρας.

kats2
Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:
«Με την υπ. αριθμόν 226/3245/ 17.2.2016 Ερώτησή μου και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων σας εξέθεσα το θέμα που έχει προκύψει στην Ύδρα, σχετικά με την διοικητική υπαγωγή της νησίδας Άγιος Γεώργιος (ή Σαν Τζώρτζη) στον Δήμο Ύδρας και όχι στον Δήμο Λαυρεωτικής, όπως εκ παραδρομής καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστική Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) το 2011.
Στην απάντηση του Υπουργείου επιβεβαιώνεται ότι η βραχονησίδα «Άγιος Γεώργιος» υπάγεται πράγματι στην Ύδρα από τη σύσταση του Δήμου έως σήμερα βάσει νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«.....Όσον αφορά στο πρώτο από τα τιθέμενα ερωτήματα, με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 80 της 28ης-12-1836 (Παράρτημα), οπότε δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το επίσημο Κράτος η διοικητική υποδιαίρεση της χώρας σε διοικήσεις και υποδιοικήσεις, κατά δήμους και οικισμούς, ο Αγιος Γεώργιος υπήχθη στο Δήμο Ύδρας της Διοίκησης Ύδρας. Έκτοτε και στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ονοματοδοσίες, μετονομασίες, αποσπάσεις, προσαρτήσεις, αναγνωρίσεις οικισμών ως Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων), ουδεμία μεταβολή υπήρξε ως προς το διοικητικό καθεστώς της νησίδας.» Παράλληλα, σε απάντηση της, από 23 Μαρτίου 2016 επιστολής μου προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ, η Αρχή σημειώνει πως «οι διαδικασίες καθορισμού των αυτοτελών οικισμών των δήμων της χώρας διεξάγονται με βάση την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί απογραφών (ΠΔ 168/2008, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για τις ανάγκες των Απογραφών. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν κριτήριο καθορισμού ή μεταβολής των διοικητικών ορίων των δήμων. Ο καθορισμός των διοικητικών ορίων των δήμων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

1. Για ποιο λόγο, κι ενώ στις δυο απαντήσεις επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας, η νησίδα στην τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 εντάσσεται στο Δήμο Λαυρεωτικής;
2. Προτίθεται, προς άρση της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί, να διορθώσει την τελευταία απογραφή του 2011, η οποία εκ παραδρομής εντάσσει τη νησίδα στο Λαύριο;
3. Προτίθενται να ανακαλέσουν ή διορθώσουν την ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840 (ΦΕΚ 3497/Β/29-12-2014), όσον αφορά την μεθοδολογία επιμερισμού του ειδικού τέλους από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές, ώστε τα διοικητικά όρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων να προκύπτουν από τα στοιχεία που θα παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο Υπουργείο για την διάθεση των διοικητικών ορίων της χώρας;
4. Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προτίθεται να προβεί σε ενέργειες προς διόρθωση των δεδομένων, τα οποία τηρούνται στην ιστοσελίδα www.geodata.gov.gr με βάση την οδηγία «Inspire» και στα οποία η νησίδα «Άγιος Γεώργιος» φέρεται εσφαλμένα να ανήκει στον Δήμο Λαυρεωτικής, καθώς, μετά την διάλυση του ΟΚΧΕ, η αρμοδιότητα για την τήρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων όσον αφορά τα διοικητικά όρια των Δήμων έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως αποδεικνύεται και από τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της ΕΘΕΓ (Μάρτιος 2012);