Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019

Ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου επισκευής του αλιευτικού καταφυγίου στο Καμίνι της Ύδρας

  • Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 19:10
  • 1'

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Επισκευή του αλιευτικού καταφυγίου στην θέση Καμίνι νήσου Ύδρας».

Όπως ενημερώνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γιάννης Μπελεγρής, πρόκειται για ένα σημαντικό και αναγκαίο έργο για την Ύδρα το οποίο αφορά στις απαραίτητες και κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης που χρειάζονται οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στο Καμίνι, ήτοι ο προσήνεμος και υπήνεμος μώλος αυτού.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 594.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και από ιδίους πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2019.

Επιπλέον, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας έχει ήδη αναθέσει τη σύνταξη μελέτης για το έργο «Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Καμίνι Ν. Ύδρας – Β΄ Φάση», το οποίο θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση κρηπιδωμάτων, τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Η περαίωση της μελέτης αναμένεται εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

dltykamini