Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Κορωνοϊός - Επικαιροποιημένη ανακοίνωση του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας για τις αλλαγές στη λειτουργία του

  • Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 19:16
  • 1'

« Π Α Ν Α Γ Ι Α   Φ Α Ν Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η »
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

(Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)              

                                                                                                        

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

(Με τη συμβολή του Διευθυντή του Κουλούρειου Νοσοκομείου, Ιατρού Χειρουργού Παναγιώτη Μανίκη)

1) Οι επισκέψεις στο Νοσοκομείο γίνονται μετά από επικοινωνία με τον ιατρό o οποίος εκτιμά την απόλυτη αναγκαιότητα προσέλευσης του ασθενούς. Οι ασθενείς εφόσον έχουν απόλυτη ανάγκη εξετάζονται από τον ιατρό οίκοι.
2) Αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας τα εβδομαδιαία τακτικά ιατρεία ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένου του καρδιολογικού.
3)Το παιδιατρικό ιατρείο συνεχίζει να λειτουργεί στο δικό του χώρο ως έχει και μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
4) Η συνταγογράφηση θα γίνεται άυλα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Νοσοκομείο αφού βέβαια ο ασθενής καταγραφεί στον ιστότοπο του ΕΟΠΥ ( e-συνταγογραφηση) με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS. Η καταγραφή αυτή μπορεί νά γίνει και από το νοσοκομείο μας για τούς ασθενείς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
5) Ενδεχομένως θα υπάρξει αλλαγή όλων των ανωτέρω σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.
                                     

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


Παλαιότερη Ανακοίνωση της 13/3/2020

kouloureiokoronoios