Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

50 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους προς κάλυψη αναγκών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19

  • Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 20:24
  • 1'

Τι ποσό θα πάρει ο Δήμος Ύδρας

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του.

Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου.

Το ποσό που κατανέμεται για τον Δήμο Ύδρας είναι 13.900 ευρώ.