Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με ειδικότητα ΔΕ Εισπρακτόρων Λιμενικών Τελών.

Κατηγορία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Σελίδα 1 από 2