Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Ενημέρωση σχετικά με Οικογενειακά Επιδόματα

  • Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 20:47
  • 1'

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής που αφορά την οικογένεια, θέσπισε δύο νέα επιδόματα:
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144) και
2. το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων (Ν. 4141/13 ΦΕΚ. Α΄81 άρθρο 40)
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ορίζεται σε 40€ μηνιαίως ανά τέκνο και θα καταβάλλεται σε κάθε οικογένεια από το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, βάσει του οικογενειακού εισοδήματος το οποίο χωρίζεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες.
Το ειδικό επίδομα τρίτεκνου και πολύτεκνου ορίζεται σε 500€ ετησίως για κάθε τέκνο και θα καταβάλλεται για οικογένειες που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω και χορηγείται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι ως 45.000€, κλιμακούμενο και αυξανόμενο μετά το τρίτο τέκνο.
Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την φορολογική τους δήλωση και το αντίστοιχο έντυπο λήψης του επιδόματος (έντυπο Α21) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος TaxisNet.