Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ: Απαγόρευση διέλευσης, κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

  • Κυριακή, 20 Αυγούστου 2023 23:35
  • 1'

Σε συνέχεια εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για λήψη έκτακτων μέτρων λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών -κατάστασης συναγερμού στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (πλην του Δήμου Κυθήρων), ο Αντιπεριφερειάρχης κος Σταύρος Βοϊδονικόλας, ως Πρόεδρος συγκάλεσε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του ΣΟΠΠ.

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις και οι προτάσεις των μελών του, συντάχθηκε και απεστάλη έγγραφο στους εμπλεκόμενους φορείς για πιστή εφαρμογή της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων περί   “Προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ζώνης ευθύνης μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2023”.

Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι για αύριο 21-8-2023 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος -5- κατάσταση συναγερμού, κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργήσουν καταλλήλως για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ζώνης ευθύνης μας, με την κατάλληλη σήμανση οδών και με τον έλεγχο των προαναφερθέντων δρόμων-περιοχών, καθώς και τη σχετική ενημέρωση πολιτών και κατοίκων και όπου κρίνεται απαραίτητη προτείνεται η χρήση φραγμών και εμποδίων για την εφαρμογή της απόφασης. Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση ισχύει και για ναούς και Ιερές Μονές που βρίσκονται σε περιοχές που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.