Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021

Το σωματείο ΥΔΡΑ 21 καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές

  • Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 22:36
  • 1'

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΥΔΡΑ 21 σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 29/10/2016, συγκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, Προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής, που θα γίνει την 12η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ύδρας.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
α. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του υπό σύσταση σωματείου έως τη σύστασή του και του συσταθέντος πλέον σωματείου έως την γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα την 12.11.2016.
β. Απαλλαγή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πλέον πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου από την ευθύνη για τα έως την 12.11.2016 πεπραγμένα.
γ. Προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2016 έως 2019 προσδιορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής τους, εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού οι υποψηφιότητες για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του ΔΣ το αργότερο πέντε μέρες από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 07.11.2016.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των τακτικών μελών είναι ταμειακά ενήμερα σύμφωνα με το καταστατικό.


Το σωματείο, ΥΔΡΑ 21, αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων, Ελλήνων και ξένων, Υδραίων και φίλων, που θέλουν να κινητοποιήσουν τους Υδραίους και τους φίλους της Ύδρας στην Ελλάδα και τον κόσμο σε μια κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη και ανάπτυξη του νησιού. Στοχεύουν στην επανατοποθέτηση της Ύδρας στον διεθνή τουριστικό χάρτη ως διακριτό/ μοναδικό προορισμό υψηλής ποιότητας στη Μεσόγειο και την ανάδειξη σε Ανοιχτό Μουσείο Αρχιτεκτονικής, Τέχνης και Πολιτισμού καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Με μια σειρά πρωτοβουλιών που φιλοδοξούν σε στενή συνεργασία με το Δήμο, τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων που συγκροτούν τη τουριστική ταυτότητα του νησιού, αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του και διαμορφώνουν την εικόνα του με τρόπο διακριτό και αναγνωρίσιμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.