Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΔΡΑ: Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ των Πάνου και Άκη Κορωνάκη

  • Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 09:55
  • 3'

Φωτογραφίες από την Έκθεση: “ΥΔΡΑ: Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" εκτίθενται στον χώρο του εστιατορίου "ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ" στο λιμάνι της Ύδρας.

Πρόκειται για φωτογραφίες του Δρα Πάνου Κορωνάκη - Rohlf & του Άκη Κορωνάκη – Rohlf σε επιμέλεια, Σχεδιασμό και οργάνωση των ιδίων.

Η έκθεση φωτογραφίας ” ΥΔΡΑ: Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ “, περιλαμβάνει 43 ασπρόμαυρες φωτογραφίες 24 cm x 30 cm και παρουσιάζει γνώριμες αλλά και αθέατες πλευρές της καθημερινής ζωής της Ύδρας και των ανθρώπων της.

Η έκθεση παρουσιάστηκε / προβλήθηκε επίσης μέσω του συγκεκριμένου βίντεο, στο οποίο ακούγονται ταυτόχρονα άριες και άλλα γνωστά κομμάτια από την κλασική δισκογραφία.

Το βίντεο θα προβληθεί:

- στην ομαδική έκθεση φωτογραφίας: “ Η ΥΔΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ” από 01-10 Ιουνίου 2020 στο “ THE BOX “ Δορυλαίου 12 , Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα, Πρώτη έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας ( Ι.Α.Μ.Υ.)
- στην ατομική έκθεση ζωγραφικής “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ “ του Άκη Κορωνάκη – Rohlf από 19 Σεπτεμβρίου – 04 Οκτωβρίου 2020 στην Δημοτική Πινακοθήκη Γλυφάδας, Πρώτη έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας ( Ι.Α.Μ.Υ.)


Το βίντεο προβλήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας ( Ι.Α.Μ.Υ. ), από τις 12 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 21 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της Έκθεσης από τη συλλογή της Οικογένειας Δρ. Πάνου Κορωνάκη Rohlf, με τίτλο: “ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΝΑΪΦ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ “. Η μοντέρνα Τέχνη των Alexander Calder, Antoni Tapiez, Villa Casas , Victor Vasarely, Victor Bonato, Gertrude Reum, κ.α., συναντά στην Ύδρα ,στο Ι.Α.Μ.Υ. ,την Ευρωπαϊκή Σχολή Ναΐφ Τέχνης των Ivan Generalic, Dragan Gazi, Ivan Lackovic, κ.α.
Το βίντεο "ΥΔΡΑ : Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" παρουσιάστηκε / προβλήθηκε επίσης στη Δημοτική Αγορά Ύδρας, στο πλαίσιο της ANIMART 2019, από 24 -28 Ιουλίου 2019 


“ P S A R O P O U L A “ , since 1911 famous Restaurant – Tavern , 18040 HYDRA ,

Photography Exhibition : “ HYDRA: THE LAND AND THE PEOPLE ”
Dr. Panos Koronakis – Rohlf & Akis Koronakis – Rohlf
Editor , Layout , Organization, Photos

The photography exhibition “HYDRA: THE LAND AND THE PEOPLE” includes 43 black and white photographs sized 24 cm x 30 cm presenting both the familiar and unseen sides of the daily life of Hydra and its people.

The photography exhibition “HYDRA: THE LAND AND THE PEOPLE” was also presented in a 47 min. video available at www.youtube.com/watch?v=neTMxxMNha0. Arias and other popular songs of the classical repertoire are played simultaneously in the video. The video was screened at the Historical Archives - Museum of Hydra (I.A.M.Y.), from 12th September 2018 to 21st July 2019, within the framework of the Exhibition of the Dr. Panos Koronakis – Rohlf family collection, with title: “ CONTEMPORARY ART MEETS NAÏVE ART IN HYDRA ”. Contemporary art of Alexander Calder, Antoni Tàpies, Villa Casas, Victor Vasarely, Victor Bonato, Gertrude Reum, and others, meets in Hydra at its Historical Archives-Museum (I.A.M.Y.) the Naïve Art European School of Ivan Generalic, Dragan Gazi, Ivan Lackovic and others.

The video “HYDRA: THE LAND AND THE PEOPLE” was also presented/ screened:
- at the Municipal Market of Hydra, within the framework of ANIMART 2019, from 24th to 28th July 2019
- at the collective photography exhibition: “ HYDRA IN MOVEMENT ”, from 1st to 10th June 2020 at “THE BOX”, 12 Dorylaiou Street, Mavili Square, Athens
- at the solo painting exhibition “PATHS IN COLOUR” of Akis Koronakis – Rohlf, from 19th September to 4th October 2020 at the Municipal Art Gallery of Glyfada


“ P S A R O P O U L A “ , seit 1911 berühmtes Restaurant – Taverne , 18040 HYDRA
Fotoausstellung : " HYDRA: DAS LAND UND DIE MENSCHEN "
Dr. Panos Koronakis - Rohlf & Akis Koronakis – Rohlf
Editor , Layout , Organisation , Fotos

Die Fotoausstellung "HYDRA: DAS LAND UND DIE MENSCHEN" umfasst 43 schwarz-weiß-Fotografien im Format 24cm x 30cm und zeigt bekannte und unbekannte Seiten des täglichen Lebens von Hydra und seinen Menschen.

Die Fotoausstellung "HYDRA: DAS LAND UND DIE MENSCHEN" wurde auch durch das 47-minütige Video präsentiert, das unter www.youtube.com/watch?v=neTMxxMNha0 abrufbar ist. Arien und andere populäre Lieder des klassischen Repertoires sind in dem Video gleichzeitig zu hören. Das Video wurde vom 12. September 2018 bis zum 21. Juli 2019 im Historischen Archiv und Museum von Hydra (H.A.M.Y.) im Rahmen der Ausstellung der Familiensammlung von Dr. Panos Koronakis - Rohlf gezeigt - mit dem Titel: " DIE ZEITGENOESSISCHE KUNST TRIFFT IN HYDRA AUF DIE NAIVEN ". Die zeitgenössische Kunst von Alexander Calder, Antoni Tàpies, Villa Casas, Victor Vasarely, Victor Bonato, Gertrude Reum und anderen trifft in Hydra, auf die Europäische Schule für Naive Kunst von Ivan Generalic, Dragan Gazi, Ivan Lackovic und anderen.

Das Video "HYDRA: DAS LAND UND DIE MENSCHEN" wurde ebenfalls auf folgenden Veranstaltungen gezeigt:
- auf dem Städtischen Markt von Hydra, im Rahmen von ANIMART 2019, vom 24. bis 28. Juli 2019.
- bei der kollektiven Fotoausstellung: "HYDRA IN BEWEGUNG", vom 01. bis 10. Juni 2020 in "THE BOX", Dorylaiou Straße 12, Mavili Platz, Athen.

Πολυμέσα