Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022

Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας: Έκδοση ειδικού μεταλλίου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

  • Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 20:39
  • 1'
Το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, τιμώντας την Επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, προχώρησε στην έκδοση ειδικού, αφιερωματικού και συλλεκτικού Μεταλλίου, διαμέτρου 6 cm, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.
Στην πρώτη όψη του απεικονίζεται η σκηνή από τη γνωστή λιθογραφία του Γερμανού ζωγράφου Peter Von Hess «Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΝ ΥΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ». Στην πίσω όψη παρουσιάζεται στο κέντρο το λογότυπο του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας και γύρω η αναγραφή: «1821-2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ».
Το επετειακό Μετάλλιο, το οποίο έχει εκδοθεί σε τρεις εκδοχές, χρυσή, αργυρή και χάλκινη, θα διατίθεται από το Πωλητήριο του Μουσείου.
Ήδη έχουν ξεκινήσει να αναγράφονται στη λίστα με σειρά προτεραιότητας όσοι συνδρομητές επιθυμούν να το αποκτήσουν.
Για παραγγελίες και εγγραφή στη λίστα συνδρομητών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ι.Α.Μ.Υ. στο τηλ.: 22980-52355.
Το συλλεκτικό Μετάλλιο διατίθεται στην τιμή των 100 ευρώ.
------------------
PRESS RELEASE
The Historical Archives - Museum of Hydra, honoring the 200th Anniversary of the Greek Revolution, proceeded to the making of a special, dedicated and collectible Medal, 6 cm in diameter, in a limited number of copies.
In its one side the scene from the famous lithograph of the German painter Peter Von Hess "OIKONOMOU PREACHES FREEDOM IN HYDRA" is depicted. On the other side the logo of the Historical Archives - Museum of Hydra is presented in the center and around it the inscription: "1821-2021, 200 YEARS SINCE THE GREEK REVOLUTION".
The anniversary Medal, which has been made in three versions, gold, silver and bronze, will be available from the Shop of Museum.
The subscribers who wish to obtain it have already started to be listed in order of priority.
For orders and registration in the subscriber list, you can contact the H.A.M.Y. at tel .: 22980-52355.
The Collectible Medal is available at the price of 100 euros.