Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: 16 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές για την παρακολούθηση του προγράμματος Κινεζικών σπουδών

  • Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 14:45
  • 1'
Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Institute of International Relations - ΙΔΙΣ διοργανώνει Σεμινάριο Κινεζικών Σπουδών.
Το σεμινάριο θα προσφέρει μια ενδελεχή εισαγωγή στην ιστορία, στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, υποστηρίζοντας αυτήν την εκπαιδευτική δράση, προσφέρει 16 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές για την παρακολούθηση του προγράμματος.