Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ύδρας την Τρίτη 11 Αυγούστου

  • Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020 10:32
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, "κεκλεισμένων των θυρών", θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, στο οποίο καλεί τα μέλη του, η Πρόεδρος Αναστασία Μαυρομάτη, στην 12η τακτική συνεδρίαση, την 11η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2020.

2. Αποδοχή ποσού 8.017,95€ για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020- Γ΄ Κατανομή

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 1ου τριμήνου 2020

4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2ου τριμήνου 2020.