Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 13:49
  • 1'

Συνεδρίαση διά ζώσης, "κεκλεισμένων των θυρών", θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, στην 15η τακτική συνεδρίαση, την 11η Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020.

2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση κτιρίου ΚΣΕ Ύδρευσης στη Δημοτική Αγορά Ύδρας»

5. Εξουσιοδότηση του Κωνσταντίνου Βελιώτη του Λουκά για την ενεργοποίηση λογαριασμού του Δήμου Ύδρας στην ALPHA BANK.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ»

7. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΥ

8. Ονοματοδοσία οδού

9. Ονοματοδοσία οδού