Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει στις 5 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 10:54
  • 1'

Η 4η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ύδρας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.30.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών διαφορών για το έτος 2021

2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2021

3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων για το έτος 2021

4. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2021

5. Παράταση μισθώσεως χώρων του Δήμου Ύδρας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας

6. Δωρεά ποσού στο Κουλούρειο Νοσοκομείο Ύδρας στη μνήμη του Ιωάννη Μαζαράκη – Αινιάν

7. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου για το έτος 2020

 8. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου για το έτος 2020

9. Ονοματοδοσία οδού

10. Τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας στην περιοχή Καμίνι