Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Συνεδριάζει την 1η Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 13:22
  • 1'

Η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ύδρας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom, την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

2. Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΑΚ 720/2019 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

3. Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΑΚ 721/2019 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4. Παραχώρηση των μεταφρασμένων Οθωμανικών αρχείων στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.

5. Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού σε οδό «Ιωσήφ Κιάππε και Φελίτσε Καζέρτα».

6. Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού σε οδό «Δημάρχου Θεόφιλου Σαΐτη».

7. Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού σε οδό «William Washington και George Jarvis”.

8. Ονοματοθεσία ανώνυμης οδού σε οδό «Ιβάν Αφανατσίεφ και Στέφανου Λεωνίδη».