Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Ύδρας και νέες αρμοδιότητες

  • Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 15:31
  • 2'

Σε ορισμό αντιδημάρχων για την θητεία από 1/9/21 έως 31/12/2023 προέβη ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης.

Παραμένουν οι τρεις αντιδήμαρχοι Μ. Καραμήτσος, Γ. Μπελεγρής και Μ. Κάτσικα με αλλαγμένες ορισμένες αρμοδιότητες, όπως ο τομέας της καθαριότητας που αναλαμβάνει για την θητεία αυτή ο Μανώλης Καραμήτσος.

Αναλυτικά:

karamitsosΟ Μανώλης Καραμήτσος:

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Διοικητικών και Οικονομικών ) και τις άδειες προσωπικού.

2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.

3. Είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικών γάμων και την προώθηση των γάμων.

4. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο και εκπροσωπεί το Δήμο στις διάφορες θρησκευτικές τελετές και εορτές, κοινωνικές εκδηλώσεις συλλόγων, σωματείων, σχολείων κ.λ.π. ενημερώνοντας προς τούτο τον κ. Δήμαρχο.

5. Έχει την ευθύνη για την πορεία των αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.

6. Είναι αρμόδιος για θέματα διαφάνεια και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).

7. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κλπ.).

8. Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος

9. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

10. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες κλπ.

11. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας.

belegrisΟ Γιάννης Μπελεγρής:

1. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες.

2. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Ύδρας

3. Την ευθύνη για τις εξωτερικές βλάβες του δικτύου ύδρευσης

4. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών.

5. Την ευθύνη για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης.

6. Την ευθύνη για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και την ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών.

mkatsikaΗ Μαίρη Κάτσικα:

1. Είναι Υπεύθυνη για θέματα δημοσίων και διεθνών σχέσεων

2. Υπεύθυνη καταγραφής προβλημάτων καθημερινότητας

3. Υπεύθυνη Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο)

4. Υπεύθυνη για το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

5. Υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου

6. Υπεύθυνη για την επίβλεψη μελετών και έργων περιβάλλοντος- πρασίνου

7. Υπεύθυνη για τα αδέσποτα ζώα

Καλή θητεία τους ευχόμαστε! Nα είναι κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους!