Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Συνεδριάζει στις 15 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 10:56
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης - με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας, 1ο τρίμηνο 2021

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας, 2ο τρίμηνο 2021.

4. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

5. Καθορισμός συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022.

6. Καθορισμός συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης για το έτος 2022.

7. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για το έτος 2022.

8. Καθορισμός τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης για το έτος 2022.

9. Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.

10. Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2022.

11. Μείωση – απαλλαγή τελών σε ευπαθείς ομάδες για το έτος 2022.

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ύδρας στα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

13. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό παραλιών νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων ή μη.

14. Αίτημα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

15. Αίτηση Λουκά Κόκκου

16. Αίτηση Δήμητρας Μελαχροινού.

17. Αίτηση Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας.

18. Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Εγκατάσταση πλωτού συστήματος ταΐσματος μονάδας υδατοκαλλιέργειας και περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης προβλήτας και λοιπών διαμορφώσεων εντός ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου.

19. Παροχή απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.