Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Πρόσληψη προσωπικού (12 ατόμων) στον Δήμο Ύδρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  • Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 23:14
  • 1'

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. 

(Υπηρεσία Καθαριότητας)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  - 8 μήνες -  2 άτομα


(Υπηρεσία Καθαριότητας) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - 8 μήνες -  5 άτομα


(Υπηρεσία Ύδρευσης) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 8 μήνες - 5 άτομα

Περισσότερα εδώ