Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει στις 9 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Κυριακή, 05 Ιουνίου 2022 14:43
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 


Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:


1. Αίτημα δημότη

2. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου

3. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της έκτασης της ΟΕΔΑ στον ΕΔΣΝΑ για όλη τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας της ΟΕΔΑ

4. Ονοματοθεσία οδού