Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων της Ύδρας

  • Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 17:43
  • 1'

Ο Δήμος Ύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2022 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:ydra@ydra.gov.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που είναι 5/12/2022.

Περισσότερα εδώ

Έξοδος Στην Ύδρα