Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Ιδρύθηκε σωματείο για τη ναυτική ιστορία και παράδοση

  • Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019 19:23
  • 1'

Ιδρύθηκε Σωματείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και συντετμημένο τίτλο «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ», µε έδρα την πόλη της Αθήνας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ συμμετέχει ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Θεόδωρος Κόντες.
Σκοπός του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της µελέτης επί θεµάτων αναφερόμενων στη ναυτική ιστορία και παράδοση, η προβολή και η διάδοση της ως άνω ιστορικής γνώσης καθώς και η διάσωση σχετικών τεκμηρίων.
Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την τελική διαμόρφωση της σύνθεσής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαζαράκης - Αινιάν, Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Τσιαντούλας, Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Καθρέπτας, Ταμίας: Δημήτριος Μπαλόπουλος, Τακτικά μέλη του Δ.Σ: Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, Γεράσιμος Λειβαδάς, Γεώργιος Μαραγκουδάκης, Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ.: Θεόδωρος Κόντες, Παναγιώτης Καπετανάκης, Γεώργιος Τσουτσάνης