Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Ενημερωτική εκδήλωση στην Ύδρα στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 - 2020, «Πολιτισμός & Περιβάλλον "Εν Πλω"

  • Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 14:43
  • 1'

Ο Δήμος Ύδρας σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Πειραιά, διοργανώνει το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. ενημερωτική εκδήλωση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας, με θέμα:

«Παρουσίαση 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον "Εν Πλω”» της Ο.Τ.Δ.: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, η οποία θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έως τις 10-06-2019, δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Στόχος είναι η στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού μικρού μεγέθους επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων της τοπικής παραγωγής.

Στελέχη του Δικτύου θα παρουσιάσουν:

  • Ιδιωτικές Επενδύσεις
  • Επιλέξιμες δαπάνες, δικαιούχοι
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης
  • Διαδικασία υλοποίησης και πληρωμής.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος και την ενημέρωση/εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει μπουφές (coffee-break).
Επικοινωνία:
Δήμος Ύδρας: 22980 52210, e-mail: ydra@ydra.gov.gr
Δίκτυο Νήσων: 210 4120002-4-9, e-mail: info@atticalag.gr