Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Υποτροφίες του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΚΡΙΕΖΗ για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό

  • Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 10:24
  • 1'

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2016-17, τριών (3) υποτροφιών, για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, όλων των λοιπών Σχολών όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, προτιμώμενων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο ‘’Κριεζής’’, από την Ύδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι, που να κατάγονται από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες, θα γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής σχολής, Αίθουσα ΑΟΥΛΑ Πανεπιστημιούπολη. Αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr εντός του Ιουλίου 2020. Επίσης, θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει δικαιολογητικών, αρχές του Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα (γραπτά-προφορικά) στις 1/10/2020 (προφορικά) και στις 7,8,9,14/10/2020 (γραπτά) σε μαθήματα όπως περιγράφονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέχρι 12 Ιουνίου 2020), αίτηση με τα δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό) στην οποία θα αναρτηθεί η προκήρυξη αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61) καθημερινά από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 Αθήνα, Τ.Κ. 106 79.