Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Υποτροφίες Νικολάου Κρήτσκη: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

  • Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 19:22
  • 1'

Θα αναδειχθούν και 2 καταγόμενοι από την Ύδρα 

Άνοιξε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη σε 2 καταγόμενους από την Ύδρα που αφορά σε ανάδειξη υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α.

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής: α) Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου. β) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες. γ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα. δ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.

Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ