Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019

Ανοιχτή δημοπρασία για το έργο κατασκευής τοίχων αντιστήριξης στο Γήπεδο της Ύδρας

  • Σάββατο, 13 Μαΐου 2017 18:32
  • 1'

Eγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τεχνικών έργων στο γήπεδο Ύδρας», να γίνει με ανοιχτή δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152/2016 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.