Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Ποιο ποσό θα λάβουν τα σχολεία της Ύδρας από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές τους ανάγκες

  • Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 18:15
  • 1'

Το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, από την Α' Κατανομή και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, πρόκειται να διαθέσει για τα σχολεία της Ύδρας συνολικό ποσό 8.710 ευρώ. Το ποσό προέρχεται από την Α΄ Κατανομή συνολικού ποσού 28.000.000 ευρώ που θα δοθεί σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.